CLICKSOFTWARE   

CLICKSOFTWARE

CLICKSOFTWARE

סרטון הסבר עבור Field Expert
מוצר לניהול כח אדם מבית ClickSoftware

* חלק מסדרה של שלושה סרטונים - Salesforce Advantages
לקוח: ClickSoftware
סרטון הסבר, סרטון שיווקי
לקוח: CLICKSOFTWARE
סרטון הסבר, סרטון שיווקי