5 Ways to Survive the Israeli Summer

Studio project

5 Ways to Survive the Israeli Summer

סושיאל מדיה / סרטי הסברהאם אתם מכירים את הקיץ הישראלי כמונו, אתם יודעים שהוא לא הכי אנושי. לכן אספנו כמה עצות על איך להתמודד עם החום ולהישאר בחיים.

היי, בואו נתחיל פרויקט יחד!