הבנק הבינלאומי    

הבנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי

סרטון המציג את אפליקציית העברת הכספים לאנשי קשר של הבנק הבינלאומי.
לקוח: הבנק הבינלאומי
לקוח: הבנק הבינלאומי