TAPREASON    

TAPREASON

TAPREASON

TapReason הוא מנוע המנתח התנהגויות של יוזרים, ובאמצעות
אינטלגנציה מלאכותית מוצא את הרגע המושלם לפנות אליהם בצורה
שתביא להגדלת מאגר המשתמשים באופן אורגני.
לקוח: TapReason
סרטון מוצר
לקוח: TAPREASON
סרטון מוצר