ADAP THERAPY   

ADAP THERAPY

ADAP THERAPY

סרטון הסבר עבור ADAP Therapy
דרך מבוקרת להעברת כספים לאנשים עם התמכרויות
אך ורק לצורך תשלום לתוכניות גמילה

ADAP היא רשת חברתית למכורים אנונימיים בתוכנית גמילה
לקוח: ADAP
סרטון הסבר, סרטון שיווקי
לקוח: ADAP THERAPY
סרטון הסבר, סרטון שיווקי