YAIRA'S BAT MITZVAH   

YAIRA'S BAT MITZVAH

YAIRA'S BAT MITZVAH

סרטון מוזמן שהפך להיות מעין פרויקט בית של הסטודיו.
הסרט מגולל את חייה של יאירה הצעירה עד הגיעה לגיל בת מצווה.
הוא מבוסס על הקלטות שיחות עם המשפחה והנפשתן.
לקוח: מיכאל גרנהוף
אנימצית דמויות, סרטון מתנה
לקוח: YAIRA'S BAT MITZVAH
אנימצית דמויות, סרטון מתנה