Climate Change

Tel-Aviv University

Climate Change

סושיאל מדיה / סרטי הסברהאוניברסיטת תל-אביב פנו אלינו בבקשה ליצור פתיח עבור הקורס המקוון שלהם בנושא "משבר האקלים וקיימות". פרוייקטים האוצרים בתוכם מטרה ערכית וחשובה, ואתגר ויזואלי תמיד גורמים לנו להפעיל את המבערים. התוצאה היא קולאז' ססוריאליסטי המציג תמונה מטרידה אודות הכדור שלנו.

היי, בואו נתחיל פרויקט יחד!